Giải câu 3 Trang 15 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 3 Trang 15 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Pháp luật và kỷ luật.

Đề bài câu 3 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm :

a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.

b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.

Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm? Vì sao?

Lời giải câu 3 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Em đồng tình với hành vi của chi đội trưởng, vì đội là một tổ chức xã hội, có những quy định, thống nhất để hành động, đi họp chậm (không có lý do chính đáng) là thiếu kỉ luật đội.

(BAIVIET.COM)