Giải câu 3 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 148 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em trang 147 – 148 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.

M: Trẻ em như búp trên cành

HỒ CHÍ MINH

Trả lời:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

– Trẻ con như hoa mới nở

– Trẻ em là mầm non của đất nước

– Trẻ em như tờ giây trắng

– Trẻ em là tương lai của Tổ quốc…

– Trẻ em như búp trên cành

(BAIVIET.COM)