Giải câu 3 – (Trang 145 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 145 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt) trang 145 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào?

Trả lời:

Từ địa phương chỉ dùng trong hoàn cảnh giao tiếp thân mật giữa người địa phương với nhau. Trong văn chương người ta dùng để tạo ra sắc thái địa phương, cho người đọc hình dung ra không gian, phong tục của địa phương đó. Vì thế hình tượng cụ thể hơn, sinh động hơn, thật hơn!

(BAIVIET.COM)