Giải câu 3 (Trang 144 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 144 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu lớp 5 trang 143 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Trong mẩu chuyện vui dưới đây, người bán hàng hiểu lầm ý của khách như thế nào? Để người bán hàng khỏi hiểu lầm, ông khách cần thêm dấu gì vào tin nhắn của mình, dấu đó đặt sau chữ nào?

CHỈ VÌ QUÊN MỘT DẤU CÂU

Có ông khách nọ đến cửa hàng đặt vòng hoa viếng bạn. Ông dặn người bán hàng ghi lên băng tang: “Kính viếng bác X.” Nhưng về đến nhà, nghĩ lại, thấy lời phúng còn đơn giản quá, ông bèn sai con chuyển cho người bán hàng một tin nhắn, lời lẽ như sau: “Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.”

Lúc vòng hoa được đem tới đám tang, ông khách mới giật mình. Trên vòng hoa cài một dải băng đen với dòng chữ thật là nắt nót: “Kính viếng bác X. Nếu còn chỗ, linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.”

Theo tạp chí NGÔN NGỮ

Chú thích và giải nghĩa:

Thiên đàng (thiên đường): theo quan niệm của một số tôn giáo, là nơi linh hồn người tốt được hưởng mọi sư sung sướng, ngược lại với địa ngục là nơi đày đọa linh hồn người có tội.

Trả lời:

* Tin nhắn của ông khách: Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. (hiểu là nếu còn chỗ viết trên băng tang)

* Người bán hàng hiểu lầm ý của khách nên ghi trên dải băng tang: Kính viếng bác X. Nếu còn chỗ, linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.

* Để người bán hàng khỏi hiểu lầm, ông khách cần đặt thêm dấu gì vào tin nhắn, dấu đó đặt sau chữ nào?

– Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ: linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.

(BAIVIET.COM)