Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đoàn thuyền đánh cá trang 139 – 142 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp tráng lệ, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động. Em hãy chọn phân tích một số hình ảnh đặc sắc trong các khổ thơ 1, 3, 4 và 7. Bút pháp xây dựng hình ảnh của tác giả trong bài thơ có điểm gì nổi bật?

Trả lời:

Bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp tráng lệ, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động.

“Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng”

Hình ảnh con thuyền được phóng đại lên một kích thước lớn lao ngang tầm với vũ trụ. Con thuyền với gió làm lái, trăng làm buồm và con người chủ động trước thiên nhiên:

” Ra đậu dặm xa dò bụng biển

Dàn đan thế trận lưới vây giăng”.

Công việc đánh cá được hình dung như một cuộc dàn trận mà con người ở tư thế chủ động, nắm chắc phần thắng…

(BAIVIET.COM)