Giải câu 3 – (Trang 130 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học trang 127 – 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học.

Trả lời:

Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản. Qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc cảm nhận được tư tưởng, tình cảm tác giả gửi gắm và trong tác phẩm.

(BAIVIET.COM)