Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 121 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trang 118 – 121 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Tính cách đó của ông thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao ở cảnh sau?

Trả lời:

Sang cảnh sau tính cách trưởng giả học đòi làm sang của ông Giuốc đanh tiếp tục được bộc lộ dần.

+ Thợ phụ gọi Giuốc đanh là ông lớn, đúng lúc ông đang mặc lễ phục say sưa và có cảm giác trở thành quý phái.

+ Thợ phụ liên tục gọi ông Giuốc đanh là “ông lớn”, “cụ lớn” đều được thưởng tiền.

+ Tay thợ phụ liên tiếp tung ra những câu nịnh nọt để moi tiền, và y đạt được mục đích của mình.

→ Giấc mộng mù quáng muốn bước chân vào giới thượng lưu lớn hơn cả sự tiếc tiền. Tính học đòi làm sang của ông không gì cản được.

(BAIVIET.COM)