Giải câu 3 (Trang 120 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 120 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (Tuần 30) trang 120 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Em hiểu mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây thế nào? Em tán thành câu a hay câu b? Vì sao?

a) Trai mà chi, gái mà chi
Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.

b) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
(Một trai là có, mười gái cũng bằng không)

c) Trai tài gái đảm

d) Trai thanh gái lịch

Chú thích và giải nghĩa:

– Nghì: nghĩa, tình nghĩa

– Đảm: biết gánh vác, lo toan mọi việc

Trả lời:

Nội dung các thành ngữ, tục ngữ:

a) Trai mà chi, gái mà chi

Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.

⟶ Con trai, con gái đều quý, miễn có tình nghĩa hiếu thảo với cha mẹ.

b) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

⟶ Có một con trai cũng xem là đã có con, nhưng có đến mười con gái thì vẫn xem như chưa có con.

c) Trai tài gái đảm.

⟶ Trai gái đều giỏi giang cả

d) Trai thanh gái lịch

⟶ Trai gái thanh nhã, lịch sự

(BAIVIET.COM)