Giải câu 3 (Trang 112 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 112 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 104 – 112 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Nêu một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình THCS để làm sấng tỏ những đặc điểm lớn về nộ dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Trả lời:

Một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình THCS thể hiện nổi bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX:

– Nội dung cảm hứng yêu nước: Sông núi nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Thuật hoài,…

– Nội dung nhân đạo: Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Bánh trôi nước,…

– Nội dung thế sự: Câu chuyện trong phủ chúa Trịnh (Vũ Trung tùy bút), Lục Vân Tiên,…

(BAIVIET.COM)