Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 108 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Truyện Kiều (Phần Nỗi thương mình) trang 107 – 108 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Cho biết các dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích và giá trị nghệ thuật của chúng.

Trả lời:

Các dạng thức đối xứng được sử dụng trong đoạn trích:

– Điệp từ sóng đôi: khi – lúc, khi sao – giờ sao, vui – vui, ai – ai,…

– Tiểu đối: sớm đưa Tống Ngọc – tối tìm Trường Khanh, khi tỉnh rượu – lúc tàn canh, cung cầm trong nguyệt – nước cờ dưới hoa,…

– Đối xứng cấp thấp: bướm lả – ong lơi, lá gió – cành chim, dày gió – dạn sương, bướm chán – ong chường, mưa Sở – mây Tần, gió tựa – hoa kề, nét vẽ – câu thơ,…

⇒ Sử dụng liên tiếp những sự đối xứng, trực tiếp phơi mở tâm trạng của Thúy Kiều: tâm trạng tự xót thương cho thân phận mình.

(BAIVIET.COM)