Giải câu 3 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Rút gọn câu trang 15 – 19 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 3. Theo em, vì sao chủ ngữ trong câu (a) được lược bỏ?

Trả lời:

Chủ ngữ câu (a) được lược bỏ để cụm động từ vị ngữ “học ăn, học nói, học gói, học mở.” trở thành kinh nghiệm chung, lời khuyên chung, đúng với tất cả mọi người.

(BAIVIET.COM)