Giải câu 3 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản trang 35 – 38 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 3. Hãy khái quát các đặc điểm cơ bản của đoạn văn và cho biết thế nào là đoạn văn.

Trả lời:

Đoạn văn là đơn vị trực tiếp cấu thành văn bản, diễn đạt một nội dung nhất định. Hình thức được mở đầu bằng việc lùi đầu dòng, kết thúc chấm và ngắt đoạn. Nội dung của đoạn văn phù hợp, hoàn chỉnh trọn vẹn ý. Những thành phần, đơn vị khác trong đoạn văn không phải lúc nào cũng có sự hoàn chỉnh về nội dung.

(BAIVIET.COM)