Giải câu 3 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Từ ai trong bài ca dao dùng để làm gì ?

Trả lời:

Câu ca dao “Ai làm cho bể kia đầy, Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?” dùng với mục đích hỏi, từ ai trong trường hợp này được dùng để hỏi.

(BAIVIET.COM)