Giải câu 3 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chơi chữ trang 164 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Việc sử dụng từ lợi như trên có tác dụng gì?

Trả lời:

Tác dụng: Thầy bói nhắc khéo “bà già”: bà đã già quá rồi (răng không còn) thì lấy chồng làm gì nữa => sự bất ngờ, thú vị, dí dỏm.

(BAIVIET.COM)