Giải câu 3 – Thành phần cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Thành phần cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập trang 18 – 19  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì?

Trả lời:

Các thành phần tình thái và cảm thán không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu cho nên chúng được gọi là thành phần biệt lập.

(BAIVIET.COM)