Giải câu 3 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 3 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Đặt câu với các cặp quan hệ từ vừa tìm được.

Trả lời:

– Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ có nhiều hi vọng trong kì thi sắp tới.

– Vì trời mưa to nên đường trơn trợt.

– Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng anh ấy vẫn học rất giỏi.

– Hễ trời mưa to thì chúng ta ở nhà.

– Sở dĩ lá rụng nhiều vì gió quá lớn.

(BAIVIET.COM)