Giải câu 3 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Số từ và lượng từ trang 128 – 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi, ví dụ: tá.

Trả lời:

Lấy ví dụ về cụm danh từ có các từ tá, cặp, chục.

+ Một tá bút chì

+ Một cặp bánh giày

+ Một chục trứng gà

(BAIVIET.COM)