Giải câu 3 – Phân tích đề (trang 23 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Phân tích đề (Trang 23 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận trang 23 – 24 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Dẫn chứng, tư liệu thuộc lĩnh vực đời sống xã hội hay văn học?

Trả lời:

Dẫn chứng, tư liệu của bài viết:

– Đề 1: Dẫn chứng, tư liệu là những hiểu biết trong cuộc sống.

– Đề 2: Giới hạn và phạm vi tư liệu của bài viết là tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình (bài II).

– Đề 3: Giới hạn và tư liệu của bài viết là các vấn đề thuộc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Thu điếu.

(BAIVIET.COM)