Giải câu 3 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Ôn tập lí luyết (Trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Trả lời:

Gồm 3 phần:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính).

+ Tên biên bản.

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

– Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

– Phần kết thúc:

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản.

+ Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

(BAIVIET.COM)