Giải câu 3 – Nói giảm nói tránh và tác dụng (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 – 109 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. So sánh hai cách nói sau đây, cho biết cách nói nào nhẹ nhàng, tế nhị hơn đối với người nghe.

– Con dạo này lười lắm.

– Con dạo này không được chăm chỉ lắm.

Trả lời:

Trong hai cách nói thì câu “Con dạo này không được chăm chỉ lắm” là cách nói nhẹ nhàng, tế nhị hơn đối với người nghe.

(BAIVIET.COM)