Giải câu 3 – Nhận xét chung (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Nhận xét chung (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 110 – 113 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy thử chọn một trật tự từ khác và nhận xét về tác dụng của sự thay đổi ấy.

Trả lời:

Cai lệ bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất” thì ý nghĩa câu được nhấn mạnh ở “giọng khàn khàn” của cai lệ.

(BAIVIET.COM)