Giải câu 3 – Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 73 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (Trang 73 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự trang 73 – 77 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Cần căn cứ vào đâu để đánh giá hiệu quả của miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự?

Trả lời:

Để đánh giá hiệu quả của miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự, phải xét xem:

– Yếu tố miêu tả ấy có làm rõ nét hơn sự vật, sự việc, con người được nói đến trong văn bản tự sự hay không.

– Yếu tố biểu cảm ấy có thể hiện được tư tưởng, tình cảm của người viết đối với đối tượng được nói đến hay không.

(BAIVIET.COM)