Giải câu 3 – Luyện tập trên lớp (trang 175 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập trên lớp (Trang 175 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174 -177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Viết một bài văn nghị luận (vận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau) bày tỏ ý kiến về một vấn đề đang đặt ra trong đời sống văn hoá – tinh thần của con người.

Trả Lời:

Gợi ý làm bài

a. Mở bài

Nêu lên vấn đề cần nghị luận.

b. Thân bài

Những hành vi không đúng khi tham gia giao thông (Chứng minh và phân tích).
Đi xe hành ngang.
Nghe tiếng còi cũng lơ.
Đùa nghịch khi tham gia giao thông…
Suy nghĩ về những biểu hiện trên (Bình luận).
Bản thân thấy thế nào về những việc trên?
Bản thân tham gia giao thông như thế nào?
Thực hiện và chấp hành luật lệ tốt.
Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông (Chứng minh).
Có ý thức chấp hành luật lệ.
Vận động mọi người thực hiện.

c. Kết bài

Khái quát lại vấn đề.

BAIVIET.COM