Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Thuật ngữ trang 87 – 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Trong hóa học, thuật ngữ hỗn hợp được định nghĩa là “nhiều chất trộn lẫn vào nhau mà không hoá hợp thành một chất khác”, còn từ hỗn hợp hiểu theo nghĩa thông thường là “gồm có nhiều thành phần trong đó mỗi thành phần vẫn không mất tính chất riêng của mình”.

Cho biết trong hai câu sau đây, trường hợp nào hỗn hợp được dùng như một thuật ngữ, trường hợp nào hỗn hợp được dùng như một từ thông thường.

a) Nước tự nhiên ở ao, hồ, sông , biển,… là một hỗn hợp.

b) Đó là một chương trình biểu diễn hỗn hợp nhiều tiết mục.

hãy đặt câu với từ hỗn hợp dùng theo nghĩa thông thường.

Trả lời:

– Từ hỗn hợp trong câu (a) được dùng với tư cách thuật ngữ hoá học.

– Từ hỗn hợp trong câu (b) dùng như một từ ngữ thông thường.

VD: Trộn lẫn bột nghệ với sữa tươi đến khi được một hỗn hợp dẻo, mịn sau đó dùng để đắp lên mặt. (nghĩa thông thường)

(BAIVIET.COM)