Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu trang 9 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu sau thể hiện đúng hai thành phần: nghĩa sự việc và nghĩa hình thái.

Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, (…) không phải là kẻ xấu hay là vô tình.

(Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù)

a) hình như
b) có thể
c) như
d) lẽ nào
e) họa chăng

Trả lời:

Nói đến một người có nhiều phẩm chất tốt (biết kính mến khí phách, biết tiếc, biết trọng người có tài) thì không phải là người xấu. Phù hợp với phần nghĩa sự việc ấy, chỉ có thể là tình thái từ mang tính khẳng định mạnh mẽ, vì thế nên cần chọn từ hắn.

(BAIVIET.COM)