Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết trang 89 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Phân tích lỗi và chữa lại các câu dưới đây cho phù hợp với ngôn ngữ viết.

a) Trong thơ ca Việt Nam thì đã có nhiều bức tranh mùa thu đẹp hết ý.

b) Còn như máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai vống lên đến mức vô tội vạ.

c) Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, chim ở gần nước thì như cò, vạc, vịt, ngỗng… thì cả ốc, tôm, cua,… chúng chẳng chừa ai sất.

Trả lời:

a) Thơ ca Việt Nam có nhiều bức tranh mùa thu rất đẹp.

b) Còn máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai cao hơn thực tế một cách tùy tiện.

c) Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, cùng các loài chim sống gần nước như cò, vạc, vịt, ngỗng và cả các loại ốc, tôm, cua… đều bị chúng khai thác hết.

(BAIVIET.COM)