Giải câu 3 – Luyện tập (trang 81 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Sức thuyết phục của đoạn trích?

Trả lời:

Đây là một đoạn văn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục cao. Trên cơ sở nêu ra những nét giống và khác nhau, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là sự tồn tại độc lập của hai quốc gia, không thể hòa lẫn được. Mục đích lập luận của nhà văn đã đạt được hiệu quả.

(BAIVIET.COM)