Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý.

Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:

– Vô ăn cơm!

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:

– Cơm chín rồi!

Anh cũng không quay lại.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Trả lời:

– Câu chứa hàm ý: – Cơm chín rồi!

– Hàm ý: Ông vô ăn cơm đi.

(BAIVIET.COM)