Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tâp (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt trang 69 – 72 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp:

a) Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau;

b) Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.

Trả lời:

chính – phụHữu ích, phát thanh, bảo mật, phòng hỏa
phụ – chínhThi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi

(BAIVIET.COM)