Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trang 59 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Bài 3: Trong những trường hợp giao tiếp sau đây, trường hợp nào nên dùng từ ngữ địa phương, trường hợp nào không nên dùng từ ngữ địa phương?

a) Người nói chuyện với mình là người ở cùng địa phương.
b) Người nói chuyện với mình là người ở địa phương khác.
c) Khi phát biểu ý kiến ở lớp.
d) Khi làm bài tập làm văn.
e) Khi viết đơn từ, báo cáo gửi thầy giáo, cô giáo.
g) Khi nói chuyện với người nước ngoài biết tiếng Việt.

Trả lời:

Những trường hợp không nên sử dụng từ ngữ địa phương:

b) Người nói chuyện với mình là người ở địa phương khác

c) Khi phát biểu ý kiến ở trên lớp

d) Khi làm bài tập làm văn

e) Khi viết đơn từ, báo cáo gửi thầy giáo, cô giáo

g) Khi nói chuyện với người nước ngoài biết tiếng Việt

(BAIVIET.COM)