Giải câu 3 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Các từ để hỏi trong nhiều trường hợp được dùng để trỏ chung. Ví dụ:

– Hôm ấy ở nhà, ai cũng vui.
– Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.
(Ca dao)
– Thế nào anh cũng đến nhé.
Dựa theo những cách nói trên, hãy đặt câu với mỗi từ: ai, sao, bao nhiêu để trỏ chung.

Trả lời:

Dựa vào các trường hợp sử dụng đại từ trỏ chung ở các câu trên. Lưu ý, các đại từ trỏ chung không biểu thị riêng một đối tượng nào cả, chẳng hạn:

– Ai mà chẳng thích được ngợi khen.

– Làm sao mà tôi biết được bạn đang nghĩ gì.

– Ta quý mến bạn bao nhiêu bạn sẽ quý mến ta bấy nhiêu.

(BAIVIET.COM)