Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt trang 58 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Xác định hư từ và phân tích tác dụng thể hiện ý nghĩa của chúng trong đoạn văn sau:

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

Trả lời:

– Các hư từ: lại, mà.

– Tác dụng: nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của dân tộc; bộc lộ niềm tự hào về nhân dân mình.

(BAIVIET.COM)