Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 57 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 3. Từ điển tiếng Việt (Sđd) nêu nghĩa gốc của từ đồng hồ như sau:

Đồng hồ: dụng cụ đo giờ phút một cách chính xác. Đồng hồ đeo tay. Đồng hồ báo thức.

Dựa vào những cách dùng như: đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng,… hãy nêu nghĩa chuyển của từ đồng hồ.

Trả lời:

Trong các từ đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng,… từ đồng hồ được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ: dung cụ đo có hình thức giống đồng hồ.

(BAIVIET.COM)