Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật trang 47 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Xác định ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì. Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này.

a) Anh tắt thuốc lá đi!

b) Anh có thể tắt thuốc lá được không?

c) Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.

Trả lời:

a) Câu cầu khiến với từ cầu khiến “đi”, kết thúc câu bằng dấu chấm than. Mục đích yêu cầu người nghe dừng hành động hút thuốc lại.

b) Câu nghi vấn với từ nghi nghi vấn ” được không”. Mục đích yêu cầu tắt thuốc lá.

c) Câu trần thuật có dấu hiệu dấu chấm kết thúc cuối câu. Mục đích yêu cầu, đề nghị người nghe không được hút thuốc lá.

(BAIVIET.COM)