Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 42 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 42 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Chiều tối (Mộ) – Hồ Chí Minh trang 42 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Trong bài Đọc thơ Bác, Hoàng Trung Thông viết:

Vần thơ của Bác, vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình.

Điều đó thể hiện trong bài thơ Chiều tối như thế nào?

Trả lời:

Thép và tình trong bài “Chiều tối”

– Chất thép: Tinh thần Chiến sĩ chủ động, bình tĩnh trước gian khổ, biết vượt lên hoàn cảnh bằng niềm lạc quan.

– Chất tình: Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống bình dị của người lao động.

(BAIVIET.COM)