Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Hãy tìm thêm ví dụ để minh học cho ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học đã nêu trong bài.

Trả lời:

Ví dụ minh họa cho ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học:

– Phiên âm thuật ngữ khoa học của phương tây: Base –> ba zơ (ba-dơ); cosin –> cô sin; container –> công-te-nơ; laser –> la-de; logicstics –> Lô-gi-stíc …

– Vay mượn thuật ngữ khoa học, kĩ thuật qua tiếng Trung Quốc: bán dẫn, biến trở, nguyên sinh, côn trùng học, đa bội …

– Đặt thuật ngữ thuần Việt (dịch ý hoặc sao phỏng): giống loài (thay cho chủng loại), âm kép, âm rung, máy tính, cà vạt, cà phê …

(BAIVIET.COM)