Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Chọn từ ngữ tình thái ở cột B điền vào chỗ trống của câu ở cột A tạo nên câu có nghĩa tình thái phù hợp với nghĩa sự việc.

soan bai - nghia cua cau (tiep theo)

Trả lời:

a) Chọn “hình như”: thể hiện sự phỏng đoán, chưa chắc chắn.

b) Chọn từ “dễ”: thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn.

c) Chọn từ “tận”: đánh giá khoảng cách là xa.

(BAIVIET.COM)