Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Liên kết trong văn bản trang 19 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3: Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây để các câu liên kết chặt chẽ với nhau.

Bà ơi! Cháu thường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ổi mong tìm lại hình bóng của… và nhớ lại ngày nào… trồng cây, … chạy lon ton bên bà … bảo khi nào cây có quả… sẽ dành quả to nhất, ngon nhất cho.., nhưng cháu lại bảo quả to nhất, ngon nhất phải để phần bà… bà ôm cháu vào lòng, hôn cháu một cái thật kêu.

(Theo Nguyễn Thu Thủy Tiên,
Những bức thư đoạt giải Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU)

Trả lời:

Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây để các câu liên kết chặt chẽ với nhau:

Bà ơi! Cháu trường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ơi mong tìm lại được hình bóng của “bà”, và nhớ lại ngày nào “bà” trồng cây, “cháu” chạy lon ton bên bà.  bảo khi nào cây co quả “bà” sẽ dành quả to nhất, ngon nhất cho “cháu”, nhưng cháu lại bảo quả to nhất, ngon ngất phải để phần bà. “Thế là” bà ôm cháu vào lòng, hôn cháu một cái thật kêu.

(BAIVIET.COM)