Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 172 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 172 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 – 172 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Anh (chị) hãy ghi biên bản một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

Trả lời:

Khi ghi biên bản cần chú trọng những nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản;

– Địa điểm và thời gian họp;

– Thành phần cuộc họp;

– Nội dung họp: người điều khiển, người phát biểu, nội dung thảo luận, kết luận của cuộc họp;

– Chủ toạ và thư kí (người ghi biên bản), kí tên.

(BAIVIET.COM)