Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chơi chữ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 3: Sưu tầm một số cách chơi chữ trong sách báo (báo Hoa học trò, Thiếu niên tiền phong, Văn nghệ,…)

Trả lời:

Sưu tầm một số cách chơi chữ trong sách báo:

Thay đối trật tự các chữ (hay nói ngược):

Vợ cả, vợ hai, (hai vợ) cả hai đều là vợ cả.

Thầy tu, thầy chùa, chùa thầy cứ việc thầy tu.

Câu đối của tri huyện Lê Kim Thằng và Xiển Bột:

Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò.

Tri huyện là tri huyện Thằng, ăn nói lằng nhằng là thằng tri huyện.

(BAIVIET.COM)