Giải câu 3 – Luyện Tập (Trang 163 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện Tập (Trang 163 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Bản tin trang 160 – 163 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Thử chuyển một bản tin thường (trong bài học) thành loại tin vắn.

Trả lời:

Chuyển bản tin Đội tuyển Ô lim pich toán Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn thành tin vắn:

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại cuộc thi Ô – lim – pich toán quốc tế lần thứ 45 tại thủ đô A – ten, Hi Lạp từ ngày 14 đến 16 tháng 7.

(BAIVIET.COM)