Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần tập làm văn trang 157 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 3: Trong các nội dung của tờ đơn nêu sau đây còn thiếu mục nào? Mục đó có thể thiếu được không?

– Quốc hiệu và tiêu ngữ

– Nơi làm đơn và ngày … tháng … năm …

– Tên đơn

– Nơi gửi

– Họ tên, nơi công tác hoặc nơi ở của người viết đơn.

– Cam đoan và cảm ơn.

– Kí tên.

Trả lời:

* Những mục còn thiếu trong lá đơn:

– Lí do viết đơn

– Yêu cầu, đề nghị của người viết đơn.

Đó là những mục quan trọng không thể thiếu được trong một lá đơn.

(BAIVIET.COM)