Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 154 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 154 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Lập kế hoạch cá nhân trang 152 – 154 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Một bạn trong lớp muôn tham gia khóa đào tạo tin học do nhà trường tổ chức.

Sơ bộ các công việc được dự kiến như sau:

– Ghi tên đăng kí dự khóa học

– Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa.

– Thuê hoặc nhờ máy vi tính để luyện tập thêm.Anh (chị) hãy giúp bạn trình bày bản kế họach cá nhân của mình.

Trả lời:

MẪU

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

Họ và tên:

1. Mục tiêu phấn đấu

– Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.

– Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.

(BAIVIET.COM)