Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 151 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 151 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Trình bày về một vấn đề trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Gợi ý:

a) Bắt đầu trình bày

Bước lên mục
Chào mọi người
Tự giới thiệu
Nêu lý do trình bày

b) Trình bày nội dung chính

Nêu nội dung trình bày
Nêu lần lượt các ý chính, cụ thể hóa các ý đo
Có chuyển ý, dẫn dắt
chú ý thái độ, cử chỉ của người nghe để điều chỉnh nội dung cách trình bày

c) Kết thúc và cảm ơn

Tóm tắt nhận mạnh ý chính
Cảm ơn người nghe
Cần chú ý về giọng điệu, khẩu ngữ, cử chỉ, điệu bộ

(BAIVIET.COM)