Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 78 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đã học trong sách giáo khoa).

Trả lời:

Những tình huống trong nhà trường và ngoài xã hội cần viết văn bản thông báo:

– Thông báo nghỉ Tết

– Thông báo di chuyển dân cư giải phóng mặt bằng

– Thông báo cắt điện giờ cao điểm

– Thông báo tổ chức hội thảo khoa học

– Thông báo tuyển dụng

 BAIVIET.COM