Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 145 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Thành ngữ trang 145 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Điền thêm yếu tố để thành ngữ được trọn vẹn:

– Lời … tiếng nói

– Một nắng hai …

– Ngày lành tháng …

– No cơm ấm …

– Bách … bách thắng.

– Sinh … lập nghiệp

Trả lời:

– Lời ăn tiếng nói

– Một nắng hai sương

– Ngày lành tháng tốt

– No cơm ấm cật

– Bách chiến bách thắng

– Sinh cơ lập nghiệp

(BAIVIET.COM)