Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng trang 143 – 144 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Học thuộc lòng bài thơ (phần phiên âm và dịch thơ).

Trả lời:

Các em tự học thuộc bài thơ

(BAIVIET.COM)