Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

a) Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Trả lời:

a) Sai vì thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Giữa hồ có một tòa tháp cổ kính đã nhuốm màu rêu phong.

b) Chỉ có trạng ngữ, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

c) Chỉ có trạng ngữ, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Cầu Long Biên là nhân chứng sống nhằm ghi lại những chiến công lịch sử… chiến tranh ác liệt.

(BAIVIET.COM)