Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng âm trang 136 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau (ở mỗi câu phải có cả hai từ đồng âm):

bàn (danh từ) – bàn (động từ)

sâu (danh từ) – sâu (tính từ)

năm (danh từ) – năm (số từ)

Trả lời:

Bắt buộc mỗi câu phải có cả 2 từ với 2 nghĩa khác nhau.

+ Họ đang bàn bạc về việc cắm trại ngày mai ở dãy bàn cuối lớp học.

+ Trong năm nay sẽ có năm học sinh được đi du học.

+ Các loại sâu bọ thường ẩn mình sâu dưới các lớp lá dày.

(BAIVIET.COM)