Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 3: Điền những chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

a) … bắt đầu học hát.
b) … hót líu lớp.
c) … đua nhau nở rộ.
d) … cười đùa vui vẻ.

Trả lời:

Trả lời:

a) Bé bắt đầu học hát.

b) Chim hót líu lo.

c) Hoa đua nhau nở rộ.

d) Lũ trẻ cười đùa vui vẻ.

(BAIVIET.COM)